W razie uwag lub problemów technicznych związanych z wypełnianiem formularza, prosimy o kontakt pod adres: pefs.uwagi@ciz.walbrzych.pl

Newsletter

Aktualności

Dodano 2014-03-26:

 

Szanowni Państwo Liderzy!

Informujemy, że został zmodyfikowany załącznik 8b - Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Prosimy od dnia dzisiejszego o stosowanie aktualnej wersji formularza.

 

Dodano 2014-01-10:

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie,
zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Targów pracy i zawodów
organizowanych od. godz. 10.30 do 14.00 w dniach:

- 10 lutego br. w Jeleniej Górze

w siedzibie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, przy ul. Lwóweckiej  18, Budynek nr 1 – Rektorat (aula),

- 11 lutego br. w Wałbrzychu,

w siedzibie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej, przy ul. Wysockiego 10,

- 12 lutego br. w Legnicy,

w siedzibie Letia Business Center, przy ul. Rycerskiej 24,

- 13 lutego br. we Wrocławiu,

w siedzibie Wrocławskiego Centrum Kongresowego, przy ul. Wystawowej 1 (Hala Stulecia).

Targi zorganizowane są przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu systemowego realizowanego z PO KL pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, którego Beneficjentem Systemowym jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego a realizatorem - Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Swoją ofertę edukacyjną przedstawią zawodowe szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego województwa, uczelnie wyższe, a instytucje rynku pracy oraz  pracodawcy przedstawią m.in. wymagania rynku pracy.

Celem Targów jest rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi oraz promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa.

Prezentacje uczestników dostarczą uczniom informacji przydatnych do planowania drogi edukacyjnej i rozwoju zawodowego, będą promowały kształcenie całożyciowe, pogłębią wiedzę młodzieży
o zawodach, pracodawcach i rynku pracy. Znadziesz tam także firmy oferujące różnego rodzaju kursy i szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące skierowane, do uczniów, osób poszukujących pracy oraz już pracujących. Jednym ze szkoleń, które być może warto byłoby odbyć jest szkolenie obsługa klienta, ponieważ bez względu czy będziesz prowadził swój biznes czy pracował u kogoś to czy to będą twoi klienci czy też osoby, które będziesz obsługiwał pracując u kogoś to wszyscy oczekują profesjonalnej obsługi.

Wszelkich informacji nt. organizacji Targów udzielą Państwu kierownik biura projektu Pani Izabela Wiśniewska (tel. 608 629 024)

Dodano 2013-12-24

kartka mkz

Dodano 2013-12-10

Szanowni Państwo Liderzy!

 Informujemy, że został zmodyfikowany załącznik 8c - Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (WRESJA 4).

Dodano nowe pole: Rodzaj udzielonego wsparcia - INNE (konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie).

 

Dodano 2013-12-02

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 2 grudnia 2013r. zmieniliśmy siedziby biur subregionalnych w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze. Poniżej nowe adresy biur:

WAŁBRZYCH:

Biuro subregionalne Wałbrzych

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera,

ul. Ogrodowa 2a; 58-306 Wałbrzych

tel.: 608 625 268

JELENIA GÓRA:

Biuro subregionalne Jelenia Góra

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 43,

58-500 Jelenia Góra

tel.: 608 623 592